👈 فروشگاه فایل 👉

نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين

مقدمه

رويكرد جديدي كه در سالهاي اخي بر ميديريت عمليات حاكم شده، رويكود مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبكه اي از تسهيلات و مراكز توزيع است كه وظايف تهيه و تدارك مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نهايي به مشتريان را انجام مي‌دهد. امروزه شركتها نيازمندند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فرايندهاي توليدي- از ماده خام تا مصرف كننده نهايي – ايجاد كنند. مديريت زنجيره تامين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و كالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين را داراست. و جايگاه اطلاعات و تكنولوژي موثر و كاراشدن فرآيندها در مديريت زنجيره تامين امري بديهي مي باشد. در اين مقاله محي شده است نقش سيستمهاي اطلاعاتي در مديرت زنجيره تامين تشريح گردد.

واژه‌هاي كليدي : مديريت - مديريت زنجيره‌ تامين – سيستمهاي اطلاعاتي – سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني – تجهيزات اطلاعات و تكنولوژي

مقدمه

سرعت جهاني شدن اقتصاد و همبستگي فعاليتهاي اقتصادي در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، مرزهاي جغرافيايي را به سرعت بيرنگ نموده و ظهور شركتهاي بين المللي شاهدي بر اين مدعاست.ظهور اين شركتها به همراه خود روشهاي بسيار پيچيده‌اي را در جستجو و خلق بازارها، روشهاي نوين مديريت در توليد و توزيع و كليه عمليات بازرگاني، ايجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پيچيده شده كه شركتهاي بزرگ از ملتهاي متقاوت با يكديگر ادغام شده و براي دست يابي به مزيت‌هاي ويژه در سطح بين‌المللي در كليه بخشهاي توليدي و خدمات، روشهاي نوين را به كار گرفته اند.

👇محصولات تصادفی👇

برخورد يا گفتگوي تمدنها چیست؟ پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) دانلود رایگان کتاب پنجاه غزل و قصیده با فرمت pdf پاورپوینت آشنایی با بیماری های غیر واگیردار پاورپوینت در مورد یکپارچه سازی و مدل سازی سازمان