👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد آسفالت ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد آسفالت ساختمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏2

‏ آسفالت ساختمان ‏

‏از آنجا كه تغيير شكل دائمي روسازي هاي آسفالتي كه به صورت شيار شدگي ظاهر مي شود ، يكي از مهم ترين خرابي هاي آسفالت مي باشد ، انجام تحقيقات به منظور ارائه راه‏ ‏كارهاي مناسب براي كاهش خرابي هاي ناشي از آن امري مهم به نظر ‏ ‏مي رسد . همان طور كه مي دانيم بخش عمده حجمي و وزني روسازي هاي آسفالتي را مصالح سنگي تشكيل مي دهد و خصوصيات مصالح سنگي تأثير مهمي بر عملكرد روسازي خواهند داشت . همان گونه كه از فصل قبل در قالب تحقيقات مختلف انجام شده در زمينه تأثير دانه بندي مصالح سنگي بر تغيير شكل دائم آسفالت ذكر شد ، تأثير اساسي دانه بندي مصالح ‏سنگي بر تغيير شكل دائم آسفالت روشن مي باشد و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست . لذا اصلاح دانه بندي مصالح سنگي و يا به عبارتي ارائه محدوده هاي دانه بندي كه بتواند ميزان تغيير شكل هاي دائمي روسازي را كاهش دهنده مي تواند صرفه جويي كلاني را در سطح ملي با كاهش خرابي هاي ناشي از شيار شدگي ايجاد كند و عملاً با بهبود عملكرد روسازي ها از هزينه هاي اضافي كه خرابي هاي روسازي به اقتصاد كشور تحميل مي كند ، بكاهد .

‏از آنجا كه تا كنون در اين زمينه در كشور تحقيقات ارزشمندي انجام نشده است و با توجه به اينكه نتايج تحقيقات در زمينه آسفالت تا حدي تابع خصوصيات مصالح مورد آزمايش مي باشد ، بررسي اين موضوع با مصالحي كه در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد لازم به نظر مي رسد زيرا نتايجي كه در تحقيقات ساير كشورها به دست آمده است براي مصالح و شرايط موجود در كشور ما به طور كامل صدق

‏2

‏ ‏ نمي كند.

‏از اين رو در اين تحقيق تأثير دانه بندي مصالح سنگي بر تغيير شكل دائم مخلوط هاي آسفالت گرم مورد ارزيابي قرار گرفته است .

‏همان طور كه در فصل 5 ذكر شد ، مقاومت ‏دروني مخلوط هاي گرم با اتصال سنگ به سنگ ( اتصال سنگ دانه اي ) بيشتر مي شود.با تغيير منحني دانه بندي ميزان اتصال سنگدانه اي نيز تغيير خواهد كرد.و اتصال مصالح سنگي درشت دانه در دانه بندي مخلوط عامل اصلي مقاومت دروني مخلوط مي باشد . با اين وجود مصالح سنگي ريز دانه و دانه بندي آن نيز بر مقاومت در برابر تغيير شكل دائم تأثير دارند . براي اينكه بتوان تأثير مصالح سنگي ريز دانه و درشت دانه را به طور تؤام مورد بررسي قرار داد. مي توان منحني هاي دانه بندي كه ميزان مصالح سنگي درشت دانه و ريز دانه آنها متفاوت ‏م‏ي باشد را با يكديگر مورد مقايسه قرار داد.در اين تحقيق محدوده‏ مجاز دانه‏ بندي براي حداكثر اندازه مصالح سنگي معيني انتخاب گرديده و به سه ناحيه بالايي ، مياني ،‏‌‏و پاييني‏‌‏ ،‏‌‏تقسيم گرديده است . سپس دانه بندي حد وسط هر ناحيه تعيين شده و تأثير هر يك از دانه بندي ها بر تغيير شكل دائم مخلوط هاي آسفالت گرم مورد مقاي‏سه و ارزيابي قرار گرفت.

‏ انتخاب مصالح مورد آزمايش :

‏3

‏مصالح مورد استفاده در ساخت نمونه هاي آسفالتي در اين تحقيق مصالح معمول موردا‏ستفاده در ساخت آسفالت گرم يعني ق‏ير و مصالح سنگي مي باشد. از آنجا كه هدف از اين تحقيق تنها بررسي مقايسه اي دانه بندي مصالح سنگي بوده است. از ساير مصالحي كه مي تواند در ساخت آسفالت گرم مورد استفاده قرار گيرد مانند پليمر ها و ساير مواد افزودني استفاده نشده است.

‏ قير

‏قير مورد استفاده براي ساخت نمونه هاي آسفالتي از نوع قير با درجه نفوذ 70 تا 60 مي باشد. اين نوع قير بيشتر در نواحي آب و هواي گرم مورد استفاده قرار مي گيرد . به همين دليل بيشتر در پروژه هاي ساخت روسازي هاي آسفالتي بويژه در استان خراسان كه مساحت عمده آن را نواحي گرم و خشك تشكيل مي دهد ،‏‌‏ از قير با درجه نفوذ 70-60 استفاده مي شود. قير مورد استفاده از كارخانه آسفالت شهرداري مشهد واقع در جاده كلات تهيه شده كارخانه آسفالت شهرداري مشهد يكي از بزرگترين و مهم ترين كارخانه هاي آسفالت ‏استان خراسان مي باشد كه آسفالت گرم تهيه شده در آن بيشتر براي اجراي روسازي هاي آسفالتي در مناطق شهري و برون شهري مورد استفاده قرار مي گيرد و از آنجا كه يكي از انواع خرابي هاي آسفالت كه در سطح معابر شهر به وفور مشاهده مي شود تغيير شكل هاي دائمي آسفالت مي باشد يكي از دلايل تهيه قير از اين كارخانه استفاده عملي از نتايج به دست آمده از تحقيق براي عمليات اجرايي در آينده مي باشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل گسل کردستان منابع آب پاورپوینت مواد سازنده سنگ کره تحقیق گرمايش القايي پاورپوینت شبکه ها، همسایگی ها و اجتماعات