👈 فروشگاه فایل 👉

اهمیت تجاری شهرتبریز و دلایل شکل گیری بازار

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهمیت تجاری شهرتبریز و دلایل شکل گیری بازار

اهمیت تجاری شهرتبریزودلایل شکل گیری بازار

تبریز، مرکز منطقه تاریخی آذربایجان و چهارمین شهر بزرگ ایران، بزرگترین بازار تاریخی سرزمین ما را در خود جای داده است. پس از تسلط کامل حکومت مرکزی بر آذربایجان ، و گسترش امپراتوری اسلامی، از یک سو تا شمال آفریقا و از سوی دیگر تا مرز هندوستان تجارت رونق یافت و راههای پر رفت و آمد موجب شکوفایی و قدرت یافتن قلعه کوچک تا روی شد که بعدها نام تبریز را به خود گرفت.

و در مدتی کوتاه به شهری چنانررونق تبدیل شد که حدود سه قرن بعد ناصر خسرو از آن به عنوان شهری آباد و بارویی به طول شش هزار پا یاد کرد.

با رونق یافتن جاده ابریشم، تبریز چنان ارزشی یافت که غازان خان آن را به پایتختی برگزید.

پس از دوره ایلخانیان ، تبریز یکی از دوره های درخشان حیات خود را در زمان حکومتهای آق قویونلو و قره قویونلو تجربه کرد. دوباره پایتخت شد و آثار با ارزشی چون مسجد کبود، میدان صاحب آباد و مسجد پادشاه در آن ساخته شد.

سلسله صفوی هم در آغاز تبریز را به عنوان پایتخت برگزید. ولی جنگ با عثمانیان موجب انتقال پایتخت به قزوین و سپس به اصفهان و مسدود شدن راههای تجاری و دست به دست شدن تبریز بین ایران و عثمانی و سرانجام رکود تبریز در این دوره شد با همه این همه توصیف شاردن از بازار تبریز حکایت از رونق قابل توجه این شهر در زمان شاه عباس می کند. در زمان قاجار با ولیعهد نشین شدن شهر و گسترش ارتباط ایران با اروپا و عثمانی، تبریز در مرکز نقل تجارت منطقه قرار گرفت و به دلایل بسیار موقعیتی مهم تر از تهران، که پایتخت بود، پیدا کرد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق نگاهی بر روابط عمومی پاورپوینت نور و معماری تفسير موضوعي قرآن پاورپوینت در مورد اختصاصات ماهی قزل آلا پاورپوینت ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی